මූලය හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සඳහා වූ ජාතික වැඩසටහන

පසුබිම… 

ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය සෞඛ්‍යසම්පන්න ශක්තිමත් ජාතියක් බව මෙරට ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය පිරික්සීමේදී සනාථ වේ. මෙරටට ආවේණික වූ ජීවන රටාව, පරිභෝජන රටාව සහ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය; සෞඛ්‍යසම්පන්න ජීවන රටාවක් බිහිකිරීමේ ලා මහත් පිටුබලයක් විය. එසේ වුවද සමාජය සංකීර්ණවත්ම ක්‍රමයෙන් මෙම සෞඛ්‍යසම්පන්න ජන සමාජයේ පදනම වූ  ජීවන රටාවන් ක්‍රමයෙන් වියැකෙන්නට පටන්ගෙන තිබේ. මේ හේතුවෙන් විවිධ රෝගාබාධ වාර්තා වී තිබේ. විශේෂයෙන්ම බෝවනරෝග වලට සාපේක්ෂව බෝ නොවන රෝගාබාධවලට ලක්වීමේ ශීඝ්‍ර ප්‍රවණතාවයක් දක්නට ලැබිය හැකි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ බහුලව ව්‍යාප්ත වී ඇති මූලය හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය එවැනි එක් බෝ නොවන රෝගයකි. 1990 දශකයේදී පමණ මෙරට මූලික වශයෙන්ම රජරට ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත් මෙම වකුගඩු රෝගය මේ වන විට ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්ත වී ඇත. මෙම රෝගීන් උතුරු මැද පළාත, ඌව පළාත, වයඹ පළාත, උතුරු පළාත, මධ්‍යම පළාත සහ නැගෙනහිර පළාත යන පළාත්වල වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇත. මීට අමතරව මේ වන විට දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේද රෝගීන් වාර්තා වී තිබේ.  දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් සලකා බැලීමේදී මෙම රෝගය ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක 11ක (අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, මාතලේ, වව්නියාව, බදුල්ල, හම්බන්තොට, අම්පාර, මොණරාගල, මුලතිව්, ත්‍රිකුණාමලය) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස  60ක ජනතාවට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇත.

ක්‍රමවේදය සහ පසුවිපරම 

වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සෙසු රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලික අංශයේ ආයතන ගණනාවක විශාල දායකත්වයක් ඇතිව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉලක්ක සහිත දැවැන්ත වැඩසටහනකි. මෙහිදී ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 08ක් ඔස්සේ නිදන්ගත වකුගඩු රෝග නිවාරණයට අදාළ සැලසුම් සකස් කර ඇත.

2016 වසරේ අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක 11සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන අතර 2017/2018 වසර වලදී අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක 14 සඳහාද අවශ්‍යතාවය පරිදි පහසුකම් ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂිතය. මෙම සැලැස්ම ජාතික, පළාත්, දිස්ත්‍රික්, ප්‍රාදේශීය සහ ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතය. ජාතික මට්ටමේදී ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සහ පාර්ශවකාරී අමාත්‍යාංශ විසින්ද, පළාත් මට්ටමේදී පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ හා අනෙකුත් ආයතන මගින්ද  වගකීම් පැවරී ඇති විෂය ක්ෂේත්‍ර යටතේ අදාළ කාර්යයන් සිදුකරනු ඇත. ජාතික මට්ටමින් හා පළාත් මට්ටමින් අදාළ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා යෝජිත වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දිස්ත්‍රික් හා  ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සියලු රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනයන්හි සහයෝගය අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. එමෙන්ම ග්‍රාමීය මට්ටමේ දී වකුගඩු රෝග නිවාරණ ග්‍රාමීය කමිටු මගින් අදාළ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අතර මේ සඳහා ග්‍රාමීය මට්ටමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා සිවිල් සංවිධානයන්හි සහාය ලබාගැනීමට නියමිතය.

මූලය හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සඳහා ජාතික සැලැස්ම සකස් කිරීම
2016-2018

මූලය හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සඳහා ජාතික සැලැස්මේ කෙටුම්පත ගරු ජනාධිපතිතුමා  වෙත  2016.05.30 දින ඉදිරිපත් කරන  ලදී.

මූලය හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග නිවාරණය සඳහා වූ ජාතික සැලැස්මේ අඩංගු ප්‍රම්‍රඛ ක්ෂේත්‍රයන්

  • රෝග නිවාරණය සඳහා චර්යා ප්‍රවර්ධනය
  • රෝගීන් පෙර හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු
  • රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම
  • රෝගියා, පවුල සහ ප්‍රජාව සඳහා සුබසාධනය
  • පිරිසිදු පානීය ජලය සම්පාදනය
  • සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආහාර සහ පෝෂණය
  • සක්‍රිය දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම
  • සමීක්ෂණ, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

ඉහත සඳහන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික සැලැස්ම මෙරට පාර්ශවකාරී දෙපාර්තමේන්තු හා අමාත්‍යාංශ, අනෙකුත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශයන් සම්බන්ධ කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරමින් පවති. මෙම සියලු කටයුතු මනා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවා ඇත.