බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන අද (29) ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගිරාදුරුකෝට්ටේ මහවැලි ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි.

වකුගඩු රෝගයෙන් දෙමාපියන් අහිමිවූ උසස් පෙළ හදාරණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දස දෙනෙකු වෙත සංකේතාත්මකව ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු විය.