වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය

ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සදහා සහාය දැක්වීමට නෙදර්ලන්තය ඉදිරිපත් වී සිටින අතර ඒ අනුව නෙදර්ලන්ත විශේෂ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණයක වාර්තාවක් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත භාරදීම ඊයේ (13) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින නෙදර්ලන්ත තානාපතිනි ජොඈන් ඩොන්වර්ඩ් මහත්මිය ( Joanne Doornewaard) විසින් එම වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා වෙත භාර දෙනු ලැබුවාය.