වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහයබදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහය

ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සදහා සහාය දැක්වීමට නෙදර්ලන්තය ඉදිරිපත් වී සිටින අතර...

කියවන්න

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

කියවන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

කියුබාව සහ එල් සැල්වදොර් රටවල වෛද්‍ය විශේෂඥ නියෝජිතයින් සමග වකුගඩු රෝග නිවාරණය පිළිබදව පැවති සාකච්ඡාවක්...

කියවන්න
වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහයබදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය
වකුගඩු රෝග නිවාරණ සටනට නෙදර්ලන්තයේ සහයබදුල්ල දිස්ත්‍රික් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනශ්‍රී ලංකාවේ වකුගඩු රෝග මර්ධනයට කියුබාවේ සහ එල් සැල්වදොරයේ සහය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ කාර්ය සාධන බලකාය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ “මෛත්‍රී පාලනයක්… ස්ථාවර රටක්” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ, මෙරට වියළි කලාපයේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ව්‍යසනයක් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇති වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කොට ඇත. ඊට අදාළව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් හා සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ වකුගඩු රෝග නිවාරණය හා රෝගීන්ගේ සුභසාධනය උදෙසා කටයුතු කිරීම සඳහා වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවා ඇත. දැනුම නතුකර ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම නිරවද්‍ය ක්‍රමවේදයන් යොදාගැනීම, රෝග වැලැක්වීම හා ප්‍රතිකාර ලබා දීම සහ පීඩාවට පත්වූවන්ගේ සුභසාධනය, සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාදාමයක් මඟින් සහතික වීම අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන වකුගඩු රෝග නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සංවර්ධන හා විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

අපගේ කාර්යභාරයන්

සක්‍රීය නිරීක්ෂණ දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම

Read more

රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම

Read more

සමීක්ෂණ, පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය

Read more

රෝග නිවාරණය සඳහා චර්යා ප්‍රවර්ධනය

Read more

රෝගියා, පවුල සහ ප්‍රජාව සඳහා සුභසාධනය

Read more

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර සහ පෝෂණය

Read more

පිරිසිදු පානීය ජලය සම්පාදනය

Read more

රෝගීන් පෙර හඳුනා ගැනීම (Screening)

Read more

වීඩියෝ

අපේ නවතම පුවත්